CrossFit Inua

From the Blog

18/5-17 WOD

CrossFit Inua – CrossFit

Warm-up

Pizza game (No Measure)

Skift mellem

2 burpees

3 squat

4 sit ups
Coach er joker

Hvis coach får en skal denne lave 3 gange så mange reps

Weightlifting

Bench Press (10-10-6-6-4-4-2-1-1-1-1… Find 1 RM)

25 min.

Gymnastics

Push-ups (tag 3 sæt med så mange reps som muligt)

Max 2 min. pause imellem hvert sæt

Have your say