CrossFit Inua

From the Blog

Assault

CrossFit Inua – CrossFit Endurance ASSAULT BIKE

View Public Whiteboard

CFE warm up 1 (No Measure)

5-7 min. roligt på en af:

– assault bike

– trueform

– romaskine

CFE 1-2-3-4-3-2-1 (7 Rounds for distance)

2 pers. 1 maskine

1-2-3-4-3-2-1 min tempo

Pause mens makker løber (Roning 1-2 min. pauser)

Notér distance for alle intervaller
Distance for hver omgang