CrossFit Inua

From the Blog

Begynder

CrossFit Inua – Begynderhold

View Public Whiteboard

Crossfit Inua “get set ready…GO” (No Measure)

Team 2×2

Løb 15 rum – Amrap Air squat

Løb 15 rum – Amrap Sit up

Løb 15 rum – Amrap KB swing

Løb 15 rum – Amrap Push up

Begynder TABATA (4 Rounds for reps)

Begynder TABATA

4 stationer – 8 runder på hver

– Pushups

– Sit ups (mavebøjninger)

– Air squats

– DL (deadlift)

“Roxanne” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Roxanne” laver man en burpee