CrossFit Inua

From the Blog

INTRO Uge2 Dag2

CrossFit Inua – Intro

View Public Whiteboard

Info: Metcon (No Measure)

Det er sidste gang, så afslutter vi med en opremsning af hvad der er gennemgået (noteres på tavle) + forklaring af at der findes mange andre øvelser.

Wodify – er alle signet ind?

Hvad lærte vi sidst?

Warm-up

Pizza game (No Measure)

Skift mellem

4 superman rocks

3 jumping squat

2 V-sit ups

1 lunges (hvert ben)

Technique

Metcon (No Measure)

SDHP (Sumo Deadlift High Pull)

Pull ups

Box jumps

Back ext.

Metcon

wod: Metcon (4 Rounds for reps)

TABATA 20/ 10 x 6 (normalt 8)

– SDHP 30/ 20

– Pull ups

– Back ext.

– Box jumps 24/ 20

Notér total reps for hver øvelse

Bonus

Tech.: Metcon (No Measure)

Burpees (gymnastics vers.)

Roxanne by The Police

Mobility

Info: Metcon (No Measure)

Mob squat

Hvilke øvelser har de gennemgået under intro – kort opremsning.

Køb af medlemskaber

Tilmelding til hold via wodify

Alle er nervøse og synes det er hårdt de mange første gange.

Have your say