CrossFit Inua

Købs- og handelsbetingelser

Læs venligst følgende – CrossFit Inua købs- og handelsbetingelser

PBS betaling i CrossFit Inua fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 vil der komme en omlægning af de måder der kan købes medlemskab på i CrossFit Inua.
Fra 1. januar vil det kun være muligt, at tegne medlemskab via PBS betaling. Fra 1. januar betales medlemskaber over PBS. Vi håber, at I vil tage godt imod vores ændring, der er med til at skabe et endnu bedre CrossFit Inua.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du i øjeblikket har et medlemskab som løber efter 1. januar 2018, vil det blot fortsætte til udløbsdato. Først herefter vil du/I overgå til betaling via PBS.
Desværre bliver vi i samme omgang nødt til, at sige farvel til 3-måneders, 6-måneders og årskort. Det betyder, at man fremover betaler et fast beløb hver måned for sit medlemskab via PBS.
Personlig træning og Boot Camp fortsætter som vanligt.
Hvis man ønsker at deltage i holdtræning, men kun har medlemskab til Open Gym kan man betale et tillæg for at deltage på holdet. Dette betales kontant ved fremmøde.
Drop in betales fortsat kontant ved fremmøde.
For rejsende, der er i byen i 1 måned eller mindre, anbefales køb af drop-in, 10-turskort, open gym (uden PBS) eller 1 månedskort ved kontantkøb.

Nye priser

I samme omgang simplificeres priserne for medlemskaber således:

Holdtræning inkl. Open Gym PBS 449,-/mdr. (ubegrænset tilmelding en uge frem)
Open Gym PBS 299,-/mdr. (ubegrænset træning udenfor hold)
Anaanahold PBS 299,-/mdr. (to holdtilmeldinger pr. uge)
Børne- og teenhold PBS 199,-/mdr. (en holdtilmelding pr. uge)
10-turskort 499,- (gyldig i 3 mdr., kontantkøb, ubegrænset tilmelding en uge frem)
Drop in 75,- (kontantkøb)
Open Gym til holdtræning – tillæg 75,-/ pr. hold (kontantkøb)
1 mdr. holdtræning inkl. open gym 549,- (kontantkøb, ubegrænset tilmelding en uge frem)
1 mdr. Open Gym (uden PBS) 399,- (kontantkøb, ubegrænset træning udenfor hold)

 

PBS – hvordan?

Når man overgår til PBS betaling vil man ved første betaling modtage et girokort. Dette skal man så tilmelde PBS betaling (det kan man gøre via sin netbank) og fremad vil prisen for medlemskab blive trukket automatisk via PBS betaling.
Det er meget vigtigt, at jeres adresse er korrekt i Wodify, da det er denne adresse jeres girokort sendes til.

Man kan afmelde sin PBS betaling med 1 måneds varsel (dette gør man også via sin netbank).

Firmaaftaler

Der kan stadig tegnes firmaaftaler med CrossFit Inua. Skulle dit firma være interesseret i at høre mere om dette, kommer vi gerne og fortæller om muligheder. Send en besked til inua@crossfitinua.gl eller kontakt personalet i CrossFit Inua for nærmere aftale.

CrossFit Inua købs- og handelsbetingelser

Generelt om medlemskaber:

Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata (navn, adresse, e-mail, telefon, o.lign.) skal hurtigst muligt meddeles CrossFit Inua. Det er medlemmets eget ansvar, at CrossFit Inua har de korrekte oplysninger om medlemmet.

Børne- og teenagehold: Barnet oprettes som medlem under forældre eller anden omsorgsgivers navn og kontaktoplysninger. Samme betingelser gælder, som noteret ovenfor vedrørende medlemskaber.

Priser på medlemskaber kan ses her: www.crossfitinua.gl samt på CrossFit Inuas facebookside.

PBS – køb af medlemskaber

Køb af medlemskaber til CrossFit Inua over PBS, fortsætter indtil medlemskabet opsiges af medlemmet eller CrossFit Inua med en måneds varsel (jf. gældende regler for PBS).

Ved oprettelsen af et medlemskab tilmeldes aftalen PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er selv ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemskab. Du giver ved din underskrift på nærværende medlemskab samtykke til, at CrossFit Inua opbevarer dine stamoplysninger, samt samtykke til at der oprettes betalingsaftale, dvs. at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.

Ved manglende betaling forbeholder CrossFit Inua sig retten til, at videregive dine stamoplysninger til tredje part. CrossFit Inua har ret til at ophæve og spærre medlemskabet uden varsel, indtil den manglende betaling er betalt. Efter betaling kan medlemmet igen benytte sig af CrossFit Inuas faciliteter.

Priser på medlemskaber kan ses her: www.crossfitinua.gl

Prisændringer

Ændringer i pris offentliggøres på www.crossfitinua.gl samt CrossFit Inuas Facebookside. Ændringer offentliggøres minimum en måned før de træder i kraft.
Ønsker medlemmer at opsige sit medlemskab efter prisændringerne, sker disse i henhold til PBS opsigningsvarsler.


Opsigelse af medlemskab.
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med varsel på løbende måned, dvs. inden den 15. i måneden for at kunne træde i kraft ved månedens udløb.
Opsigelsen skal ske skriftligt til inua@crossfitinua.gl.
Hvis der opstår tvivl vedrørende opsigelse af medlemskab, skal medlemmet dokumentere, at opsigelsen er sket korrekt. PBS aftaler skal selv opsiges af medlemmet.

Andet køb ved CrossFit Inua

Reklamations- og returret
Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten dækker fejl og mangler, der opstår på produktet i en periode på 24 måneder fra du modtager varen.
Slitage og fejlbetjening er ikke dækket af reklamationsretten.
Er du ikke fuldt ud tilfreds med dit køb af tøjvarer eller udstyr ved CrossFit Inua, kan du mod forevisning af kvittering returnere din vare og få den byttet ud med en ny.
Vær opmærksom på, at varer der hjemskaffes eller fremstilles specielt, ikke tages retur. Der ydes ikke returret på tilbuds- og udsalgsvarer.
Varer købt hos CrossFit Inua købes på eget ansvar. CrossFit Inua har retten til de købte varer indtil det fulde beløb for varen er modtaget.

Fortrydelsesret

Hvis du inden 8 dage efter fakturadatoen fortryder dit køb, returnerer du blot varerne sammen med original faktura samt dine kontooplysninger. Herefter indsættes det fulde købsbeløb eksklusive porto/fragt på din konto. Varerne skal returneres ubrugt, ubeskadiget uden ridser og i original emballage. Påbegyndte medlemskaber kan ikke returneres.

Forbehold

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af CrossFit Inua eller vore leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/ eksportforbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser CrossFit Inuas mulighed for at levere. CrossFit Inua har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, straks hindringen for normal levering er bortfaldet. CrossFit Inua er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Klager

CrossFit Inua søger altid at yde den bedste service overfor alle kunder. Vi er dog bevidste om, at vi kan lave fejl. Føler du dig på nogen måde udsat for utilfredsstillende service eller vejledning står vi gerne til rådighed for at høre om din oplevelse. På denne måde kan vi søge at løse problemet på bedste vis. Du kan rette henvendelse til os via e-mail: inua@crossfitinua.gl

Ansvar

Helbred og skade:
Træning i CrossFit Inua sker på eget ansvar. Ved køb af medlemskab eller træning ved CrossFit Inua giver du samtykke til, at træningen sker på eget ansvar.
Alle førstegangstrænende bør have deltaget på et introforløb i CrossFit før påbegyndelse af almindelig træning. Medlemmer er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand der tillader træning/aktiviteter i CrossFit Inua.
CrossFit Inua tager ikke ansvar for personskader på medlemmer som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger som finder sted under CrossFit Inuas ledelse.
CrossFit Inua kan til enhver tid kræve lægeerklæring fra medlemmer, såfremt det vurderes at træning kan medføre skade på medlemmet.
Fraskrivelse af ansvar gælder tillige CrossFit Inuas ansatte, repræsentanter og lignende.

Værdigenstande

CrossFit Inua anbefaler, at man ikke medbringer genstande af værdi. CrossFit Inua bærer ikke noget ansvar for tab af genstande på grund af tyveri eller tingsskade.

Ordensregler

Anvisninger fra CrossFit Inuas personale skal til enhver tid følges.
CrossFit Inua tolerere ikke nedladende, racistiske eller på anden vis personskadende bemærkninger. Overtrædelser af nævnte kan medføre bortvisning.
Børn under 15 år må ikke tegne medlemskab i CrossFit Inua uden forældremyndighedsindehavers (eller anden værge med ansvar for barnet) samtykke. Børn må ikke opholde sig alene i CrossFit Inua uden den voksnes samtykke.
Dyr er ikke tilladt i CrossFit Inua.
Der skal tages hensyn til allergier hos medlemmer. Vær derfor opmærksom på, at brug af skyllemiddel samt parfume kan virke generende på andre medlemmer.

Holdtilmelding

Holdtilmelding skal ske via medlemskab og Wodify.
CrossFit Inua kan afvise drop-in atleter, såfremt der ikke er plads på holdet.
Det er medlemmets ansvar at møde til tiden. Vurderer træneren ved for sent fremmødte medlemmer, at medlemmet ikke kan nå at følge træningen eller at medlemmet vil forstyrre den igangværende træning, har træner ret til at afvise medlemmet.

Manglende og sene holdafmeldinger

Medlemmer skal afmelde sin tilmelding, såfremt de ikke kan møde op til det tilmeldte hold. Dette giver plads til, at andre medlemmer kan booke sig ind på et hold.
CrossFit Inua er ved at undersøge hvorvidt der fremover skal inddrives bøde for manglende og for sen afmelding af hold. Indtil andet udmeldes, bedes alle medlemmer vise hensyn til hinanden og huske hold afmelding og god tid.

Disse købs- og handelsbetingelser ved CrossFit Inua er gældende, indtil andet meldes ud af CrossFit Inua.

CrossFit Inua forbeholder sig retten til løbende, at opdatere købs- og handelsbetingelserne.

Gældende fra 1. januar 2018.