CrossFit Inua

From the Blog

11/3-16 WOD

CrossFit INUA – CrossFit

Pull ups
Kb/ Db squat snatch
DUs

WU: 1000m roning (No Measure)

Roligt 1000m roning
Aktive skuldre

Mob. skuldre

WOD: Metcon (AMRAP – Reps)

AMR(reps)AP 10

5 Pull ups

10 KB/ DB squat snatch 20/ 15 (alt.)

20 DUs

10 Pull up

20 snatch (alt.)

40 DUs

15 Pull ups

30 snatch (alt.)

60 DUs

Hvis man når hele vejen igennem så starter man bare fra toppen igen.

1 runde = 210 reps
Efter WOD

slut med 25 burpee tuck jumps