CrossFit Inua

From the Blog

12/7-17 WOD

CrossFit Inua – CrossFit

View Public Whiteboard

Warm-up

Crossfit Inua getting ready (No Measure)

Team 2×2

Row 12 cal – Amrap WB thrusters

Row 12 cal – Amrap back ext

Row 12 cal – Amrap Sit up

Row 12 cal – Amrap walk outs

Deadlift (10-8-6-4 opbyg til 5 x 3 reps @85%)

25 min.

Metcon

Metcon (Time)

Plankekonkurrence:

Hvem kan holde planken længst?

PLANKEN SKAL VÆRE PERFEKT. DER MÅ IKKE SKIFTES TIL SIDEPLANKE/ HÆNGEBRO/ HØJBRO.

– Første der falder laver det dobbelte antal burpees som der er deltagere.

– Anden der falder laver det dobbelte antal burpees som der er deltagere tilbage…

OSV.

Notér tiden for hvor længe du holdte planken