CrossFit Inua

From the Blog

16/12-21

CrossFit Inua – Begynderhold

View Public Whiteboard

Crossfit Inua “get set ready…GO” (No Measure)

Team 2×2

Løb 15 rum – Amrap Air squat

Løb 15 rum – Amrap Sit up

Løb 15 rum – Amrap KB swing

Løb 15 rum – Amrap Push up

RX: Begynderhold 8 (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2

Amrap 15

– 20 cals row

– 20 burpees

– 20 jumping lunges

– 20 box jump 24/ 20

“Bring Sally up” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Bring Sally down” går man ned i en squat og går op igen når der bliver sagt “Bring Sally up”. Dette gør man indtil sangen er færdig.