CrossFit Inua

From the Blog

23/02-22

Announcements

For at kunne reservere eller blive signet ind vil du skulle underskrive en medlemskontrakt ved at klikke på linket i app’en eller i tilsendte mail som er tilknyttet din Wodifykonto.
Der vil muligvis forekomme nogle justeringer ifht. ovenstående over den næste måned.
Tak for din hjælp og tålmodighed.

CrossFit Inua – CrossFit Endurance ROW

View Public Whiteboard

CFE warm up 1 (No Measure)

5-7 min. roligt på en af:

– assault bike

– trueform

– romaskine

14A – CFE 4 x 1km (4 Rounds for time)

Team 2

4 x 1 km

(Roning ikke team og pause 2 min. ml. hvert interval)

Notér tid for hvert interval