CrossFit Inua

From the Blog

Begynder

CrossFit Inua – Begynderhold

View Public Whiteboard

Warm-up Camilla (No Measure)

Team 2

10 rum løb

Med ball thruster

8 rum gadedrenge

Med ball russian twists

6 rum hinke

Med ball OH squat

Begynder team 2 (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2

Amrap 16

30 WB 14/10

20 Butterfly sit ups

10 Push ups på kasse

100 Singles

Del som I vil

“Bring Sally up” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Bring Sally down” går man ned i en squat og går op igen når der bliver sagt “Bring Sally up”. Dette gør man indtil sangen er færdig.