CrossFit Inua

From the Blog

Begynderhold – Thu, Nov 10

CrossFit Inua – Begynderhold

Crossfit Inua “get set ready…GO” (No Measure)

Team 2×2
Løb 10 rum – Amrap Air squat
Løb 10 rum – Amrap Sit up
Løb 10 rum – Amrap Burpees
Løb 10 rum – Amrap KB swings

Begynder team 2 (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2 Amrap 18

30 Push press 30/20
20 Box jumps/ step ups 24/20
30 sit ups
100 Singles

Del som I vil

“Roxanne” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Roxanne” laver man en burpee