CrossFit Inua

From the Blog

Begynderhold – Thu, Nov 24

CrossFit Inua – Begynderhold

Crossfit Inua “get set ready…GO” (No Measure)

Team 2×2
Løb 10 rum – Amrap Air squat
Løb 10 rum – Amrap Sit up
Løb 10 rum – Amrap Burpees
Løb 10 rum – Amrap KB swings

Scaled Cindy (AMRAP – Rounds and Reps)

Scaled Cindy

Amrap 20
5 Pull ups
10 Push ups
15 Air squats

Scaled
5 pull ups m/elastik el ring rows
10 Push ups på kasse
15 Air squats

“Roxanne” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Roxanne” laver man en burpee