CrossFit Inua

From the Blog

Begynderhold – Tue, Nov 29

CrossFit Inua – Begynderhold

Basis Warm Up (No Measure)

3 Runder:

– 1 min. løb

– 1 min. roning

Derefter

15 sit ups

15 Squat

15 Ring rows

15 burpees

Begynder team 2 (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2 Amrap 18

30 G2OH 15/10 kg skiver
20 Box jumps/ step ups 24/20
30 knee raises
20 Burpees til skive ( 10 kg)
100 Singles

Del som I vil

Sit ups m/WB

50 WB sit ups med makker 14/10
2 og 2 sammen.