CrossFit Inua

From the Blog

CrossFit Endurance ASSAULT BIKE – Wed, Nov 30

CrossFit Inua – CrossFit Endurance ASSAULT BIKE

CFE warm up 1 (No Measure)

5-7 min. roligt på en af:

– assault bike

– trueform

– romaskine

14A – CFE 4 x 1km (4 Rounds for time)

Team 2

4 x 1 km

( AB – 4 x 3 km)

(Roning ikke team og pause 2 min. ml. hvert interval)

Notér tid for hvert interval