CrossFit Inua

From the Blog

CrossFit – Mon, Oct 31

CrossFit Inua – CrossFit

Stopbold (No Measure)

Stopbold

6 Burpees
8 Lunges
8 air squats
10 sit ups
8 Back ext.
Hvis man rammer én i hovedet, laver man selv 10 Burpees

Halloween Team 2 (Time)

Team Halloween

For time with a partner, use a WB 20/14 ( RX+ er med 15 kg)

75 Pumpkin Squats jumps m/WB
50 Pumpkin Push Press m/WB
100 Pumpkin Goblet squats m/WB
50 Box Jumps 20’ m/WB
75 Squat cleans m/WB

* hver gang WB rører gulvet, 5 burpees for begge

Bonus burpees med makker (AMRAP – Reps)

Amrap 5

Så mange Burpees som muligt, makker hænger i baren mens man laver Burpees.
Der må kun arbejdes mens makker hænger