CrossFit Inua

From the Blog

CrossFit – Sat, Dec 17

CrossFit Inua – CrossFit

Saturday Team WOD (AMRAP – Rounds and Reps)

Team Saturday

14 min Amrap
45 DB hang power snatch 22.5/15
45 Box jumps 30/24
45 T2B
1 arbejder – 1 pauser – 1 planke 20 sek

3 min pause

14 min Amrap
45 SDHP 50/35
45 Pogo Burpees
45 Hang squat cleans 50/35

1 arbejder – 1 pauser – 1 laver 6 G2OH 20/15 kg Skive

RX+ vægt
DB 30/20
SDHP og HSC 65/45
En uge til JUL 👌

Stopbold 7 min (No Measure)

Stopbold

10 Burpees
8 Lunges
10 Air squats
10 Hollow rocks
10 Superman rocks
Hvis man rammer én i hovedet, laver man selv 10 Burpees