CrossFit Inua

From the Blog

CrossFit – Tue, Dec 27

CrossFit Inua – CrossFit

Ro tæt på 150m x 6 (No Measure)

2 pers. 1 romaskine
6 intervaller hver:
– ro så tæt på 150m som muligt
– Lav det antal meter du missede til reps i:
Burpees,
squat,
sit ups,
Push ups
WB thrusters
Broad jump.
Rammer du 150m præcist skal du lave 5reps af hver øvelse.

Diane (Time)

21-15-9 Reps For Time

Deadlifts (225/155 lb)

Handstand Push-Ups
TC 10

Diane intermediate (Time)

21-15-9
-Deadlift 70/ 50
-Handstand push ups on a box
TC 10

Diane beginner (Time)

21-15-9

– Deadlift 60/40

– HSPU / Push ups (evt. på kasse)

TC 10
TC 10

Burpees/Boxjump 21-15-9 (Time)

21-15-9

Burpees

Box Jump

Time cap 5 min