CrossFit Inua

From the Blog

CrossFit – Tue, Nov 29

CrossFit Inua – CrossFit

Get warm (No Measure)

3 runder:
20 Good mornings
10 walk outs
10 Push ups
10 back ext.
20 sek Hand stand hold

Heavy-ish Diane (Time)

21-15-9

– Deadlift 110/ 80

– Strict HSPU

TC – 15

Diane (Time)

21-15-9 Reps For Time

Deadlifts (225/155 lb)

Handstand Push-Ups

Diane intermediate (Time)

21-15-9

-Deadlift 70/ 50

-Handstand push ups on a box

TC 10

Toes to rig (3 x 15 reps)

Bonus

Forsøg at køre unbroken og undgå at røre gulvet med fødderne