CrossFit Inua

From the Blog

Endurance

CrossFit Inua – CrossFit Endurance ASSAULT BIKE

View Public Whiteboard

CFE warm up 1 (No Measure)

5-7 min. roligt på en af:

– assault bike

– trueform

– romaskine

1A – CFE 10 x 1min sprint + 1 min. roligt (10 Rounds for distance)

Team 2

10 runder hver

1 min. sprint + 1 min. roligt

(Roning min. pause ml. hver runde)

Notér distance for hver runde