CrossFit Inua

From the Blog

Endurance lørdag

CrossFit Inua – CrossFit Endurance ROW

View Public Whiteboard

CFE warm up 1 (No Measure)

5-7 min. roligt på en af:

– assault bike

– trueform

– romaskine

16A – CFE Amrap 30, 110m sprint – 350m bike (AMRAP – Rounds and Reps)

Run: Team 2

Amrap 30

– 110m sprint

Bike : Team 2

Amrap 30

– 350 m

Row : Team 2

Amrap 30

– 200 m

Notér runder og reps