CrossFit Inua

Hvad er Inua Challenge?

Inua Challenge er et professionelt forhindringsløb arrangeret af CrossFit Inua. Første Inua Challenge blev afviklet i 2016.
Der er elementer som styrke, udholdenhed, stamina, præcision, mod, koordination, viljestyrke og team spirit der skal teste løbets deltagere.

2 dage
Den ene dag
er en individuel challenge hvor der er store pengepræmier til podiepladserne. Den individuelle challenge kræver en bred vifte af fysiske færdigheder. Alle kan dog være med.
Den anden dag er en team challenge hvor et team skal bestå af 2 kvinder og 2 mænd. Her er også præmier til podiepladserne.
Man kan godt være et “all girls” eller “all boys” hold, så kommer man bare ikke i betragtning til podiepladserne.
Team Challenge er udfordring for alle som vil være med og alle KAN være med.

Inua Challenge er konstant i udvikling og deltagerne ved ikke før nogle uger før løbets afvikling hvad de skal igennem.

UDDYBET BESKRIVELSE

Inua Challenge er et forhindringsløb som skal teste deltagernes kondi, styrke, muskeludholdenhed, viljestyrke og mod. Inua er challenge er blevet afholdt årligt siden 2016. År 2018 blev markeret med et løb for individuelle deltagere – Inua Challenge, samt et løb for grupper – Inua Team Challenge.

Forhindringerne offentliggøres løbende ca. en måned før løbet afholdes. Forhindringerne er derfor ”hemmelige” og det er ikke muligt at træne op til de enkelte forhindringer i løbet af ens træning gennem året. For at løfte spændingen, vil der gennem året dog forekomme hints omkring løbet og eventuelle kommende forhindringer. Reklame for løbet er allerede godt i gang på blandt andet Facebook og vores hjemmeside. Inua Challenge vil blive beskrevet i yderligere detaljer som planlægningen skrider frem.

Mulighed for deltagere fra hele verden

Første Inua Challenge blev afholdt i august 2016 og i juli 2017 med stor succes. Her deltog omtrent 50 atleter på hvert løb, hjulpet af 30 frivillige, som var med til at gøre løbet en succesfuld dag for alle – atleter, frivillige og publikum.

Løbet er til for alle, der er ingen der udelukkes. Deltagere kan komme fra hele Grønland, fra Danmark, Island, Færøerne eller andre lande. CrossFit Inua forventer at løbet med årene vokser sig så stort, at atleter fra hele verden vil rejse til Grønland for at deltage.

CrossFit Inua, der står bag løbet, forventer at antallet af frivillige hjælpende vil stige igen i år. To løb, to dage i træk, flere deltagere og mere kendskab til løbet, kræver ildsjæle, hjælp og hårdt arbejde. Da der er store udgifter forbundet med planlægning, afholdelse og afrunding af løbet håber teamet CrossFit Inua, på stor opbakning, flere økonomiske sponsorater og stor frivillighed.

Præmier

Til løbet gives der præmier til 1., 2., 3. pladsen både i det individuelle løb og gruppeløbet. Her udover gives der en præmie til løbets individuelle fighter samt en præmie til den gruppe der udviser størst teamgejst.

Der gives en medalje og t-shirt til alle deltagere.

Sponsorer

Til løbet vil der blive taget højde for, at publikum kan følge løbet samt pressen kan dække eventet, ligesom omkringliggende bebyggelse og boligområder vil blive varslet om løbet i god tid. Der vil være rig mulighed for at se på og følge med, og det vil for sponsorer være muligt, at gøre god reklame for sin virksomhed i forbindelse med løbet. Alle sponsorer vil få et banner (forskellige størrelser) som vil vises ved løbene. Der vil være mulighed for at støtte løbet som hovedsponsor og hernæst gennem fire sponsorgrupper. Det er muligt at have flere sponsorer til hver gruppe. De forskellige sponsorgrupper dækker alle vigtige elementer i løbet, lige fra atleternes vand og energiindtag, de frivilliges kost samt udstyr til løbet:

  • Hovedsponsorer 50.000 kr. (Amaroq) nævnes som hovedsponsorer. Deres banner vil være størst og fremgå tydeligt ved løbets start og målplads, samt omkringliggende pladser.
  • Guldsponsorer 12.000 kr. (Nattorallit) nævnes som guldsponsorer og promoveres med bannere.
  • Sølvsponsorer 8.000 kr. (Tulukkat) nævnes som sølvsponsorer og promoveres med bannere.
  • Bronzesponsorer 5.000 kr. (Aqissit) nævnes som sponsorer og promoveres med bannere.
  • Funktionssponsorer nævnes med tilhørende funktionsbeskrivelse efterfulgt af ”-sponsor” og promoveres derefter.

CSR

Foruden det fantastiske event, har første og andet Inua Challenge medført flere gode ting. Før løbene samlede de frivillige en hel masse skrald i naturområderne, hvor løbene skulle afholdes. Den ene gang blev der samlet 1 ton skrald!

Flere frivillige og atleter fik mod på at prøve kræfter med sig selv og sin sundhed; og flere bekendtskaber og samarbejder på tværs blev skabt, både gennem det frivillige arbejde og gennem løbet.

Regnskab

Der vil forud for løbets afholdelse laves et budgetoverslag på alle udgifter forbundet med løbet. Ligesom der efter løbet vil laves en afstemning af disse samt alle sponsorater.

Sundhed

Det er et stort ønske fra teamet bag Inua Challenge, at der til sportskonkurrencer og aktiviteter som denne fokuseres på sundhed, både fysisk og psykisk. Holdånd, mental opbakning, community, sund kost og sportsmansship er alt sammen grundlæggende for forhindringsløbet. CrossFit Inua har bevidst valgt, at f.eks. alkohol og slik ikke bliver solgt ved løbet. I stedet vil vand, protein- og energidrikke, sunde snack, kaffe/te o.lign. være muligt at købe.