CrossFit Inua

Købs- og handelsbetingelser

Købs- og handelsebetingelser

Læs venligst følgende – CrossFit Inua købs- og handelsbetingelser

Automatisk korttræksbetaling i CrossFit Inua

Det er muligt, at tegne medlemskab via automatisk korttræksbetaling. Vi håber, at I vil tage godt imod vores tiltag.

Nye priser (både automatisk kortrækspriser + kontantpriser)

I samme omgang simplificeres priserne for medlemskaber således:

Holdtræning inkl. Open Gym Automatisk kortræk 449,-/md (ubegrænset tilmelding 2 dage frem)
Open Gym Automatisk kortræk 299,-/md. (ubegrænset træning udenfor hold)
Børne- og teenhold Automatisk kortræk 199,-/md. (en holdtilmelding pr. uge)
CrossFit BEGYNDER Automatisk kortræk 300,-/md (2 hold/uge + 1 x open gym) (ingen CF erfaring nødvendig)
10-turskort 499,- (gyldig i 4 mdr., kontantkøb, ubegrænset tilmelding en uge frem)
Drop in 75,- (kontantkøb)
Open Gym til holdtræning – tillæg 75,-/ pr. hold (kontantkøb)
1 mds. holdtræning inkl. open gym (uden Automatisk kortræk) 549,- (kontantkøb, ubegrænset tilmelding en uge frem)
1 mds. Open Gym (uden Automatisk kortræk) 399,- (kontantkøb, ubegrænset træning udenfor hold)

Generelt om medlemskaber

Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata (navn, adresse, e-mail, telefon, o.lign.) skal hurtigst muligt meddeles CrossFit Inua. Det er medlemmets eget ansvar, at CrossFit Inua har de korrekte oplysninger om medlemmet.

Børne- og teenagehold: Barnet oprettes som medlem under forældre eller anden omsorgsgivers navn og kontaktoplysninger. Samme betingelser gælder, som noteret ovenfor vedrørende medlemskaber.

Priser på medlemskaber kan ses her: www.crossfitinua.gl samt på CrossFit Inuas facebookside.

Firmaaftaler

Der kan stadig tegnes firmaaftaler med CrossFit Inua. Skulle dit firma være interesseret i at høre mere om dette, kommer vi gerne og fortæller om muligheder. Send en besked til inua@crossfitinua.gl eller kontakt personalet i CrossFit Inua for nærmere aftale.

Køb af løbende medlemskab ved AUTOMATISK KORTTRÆK
CrossFit Inua anbefaler, at medlemmer køber medlemskaber via AUTOMATISK KORTTRÆK. Medlemskabet
er billigere og nemmere at administrere for begge parter. Automatisk korttræk kan benyttes hvis man har et kreditkort som
kan handle på Internettet.

Varighed
Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning fra det tilmeldte kort. Der betales forud.
1 – Nyoprettede automatisk korttræksmedlemskaber vil have en minimum bindingsperiode på 3 måneder fra købsdato. Alle automatiske korttræksmedlemskaber vil blive trukket fra tilknyttede kort hver d. 1. i hver måned, på nær indledende køb af medlemskab hvor der betales fra købsdato frem til slutningen af måneden.
2 – Alle automatiske korttræksmedlemskaber har minimum 1 måneds opsigelse som skal ske skriftligt på mail, inua@crossfitinua.gl. Opsiges et medlemskab, f.eks. midt på måneden vil medlemskabet løbe måneden ud + 1 måned.
3 – Automatiske korttræksmedlemskaber kan sættes på pause i maximum 2 måned hvorefter de vil blive slettet.

Kvittering
Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til tilmeldte kunde.

Betalingskort udløb
Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Kortoplysninger
Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger
til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Prisen
Alle priser er inklusiv evt. oprettelses- og betalingsgebyrer med mindre andet er oplyst.

Levering
Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Refundering
Påbegyndt abonnement refunderes ikke. Ubrugte klip på 10 turs medlemskaber refunderes ikke. CrossFit Inua er ikke ansvarlig for ubrugte klip hvis hvis disse udløber inden alle klip er brugt.

Reklamation
Enhver form for reklamation skal rettes direkte til CrossFit Inua.
Ved spørgsmål til dit køb, kontakt inua@crossfitinua.gl.

Misligholdelse
Du er selv ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Overholdes kontrakten ikke ved f.eks. manglende betaling forbeholder CrossFit Inua sig retten til, at videregive dine stamoplysninger til tredje part.

CrossFit Inua sender et rykkerbrev for manglende betaling. Der tillægges et gebyr for fremsendelse af rykkerbrevet. Hvis CrossFit Inua er nødsaget til at fremsende dig en regning for manglende betaling, tillægges et gebyr for dette .

CrossFit Inua har ret til at ophæve og spærre medlemskabet uden varsel, indtil den manglende betaling er betalt. Efter betaling kan medlemmet igen benytte sig af CrossFit Inuas faciliteter.

Prisændringer

Ændringer i pris offentliggøres på www.crossfitinua.gl samt CrossFit Inuas Facebookside. Ændringer offentliggøres minimum en måned før de træder i kraft.
Ønsker medlemmer at opsige sit medlemskab efter prisændringerne, sker disse i henhold til Automatisk Korttræks opsigningsvarsler.

Opsigelse af medlemskab.

1 – Nyoprettede automatisk korttræksmedlemskaber vil have en minimum bindingsperiode på 3 måneder fra købsdato. Alle automatiske korttræksmedlemskaber vil blive trukket fra tilknyttede kort hver d. 1. i hver måned, på nær indledende køb af medlemskab hvor der betales fra købsdato frem til slutningen af måneden.
2 – Alle automatiske korttræksmedlemskaber har minimum 1 måneds opsigelse som skal ske skriftligt på mail, inua@crossfitinua.gl. Opsiges et medlemskab, f.eks. midt på måneden vil medlemskabet løbe måneden ud + 1 måned.
3 – Automatiske korttræksmedlemskaber kan sættes på pause i maximum 2 måned hvorefter de vil blive slettet.
Opsigelsen skal ske skriftligt til inua@crossfitinua.gl.
Hvis der opstår tvivl vedrørende opsigelse af medlemskab, skal medlemmet dokumentere, at opsigelsen er sket korrekt. Automatisk korttræksaftaler skal selv opsiges af medlemmet.

Andet køb ved CrossFit Inua

Reklamations- og returret
Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten dækker fejl og mangler, der opstår på produktet i en periode på 24 måneder fra du modtager varen.
Slitage og fejlbetjening er ikke dækket af reklamationsretten.
Er du ikke fuldt ud tilfreds med dit køb af tøjvarer eller udstyr ved CrossFit Inua, kan du mod forevisning af kvittering returnere din vare og få den byttet ud med en ny.
Vær opmærksom på, at varer der hjemskaffes eller fremstilles specielt, ikke tages retur. Der ydes ikke returret på tilbuds- og udsalgsvarer.
Varer købt hos CrossFit Inua købes på eget ansvar. CrossFit Inua har retten til de købte varer indtil det fulde beløb for varen er modtaget.

Fortrydelsesret

Hvis du inden 8 dage efter fakturadatoen fortryder dit køb, returnerer du blot varerne sammen med original faktura samt dine kontooplysninger. Herefter indsættes det fulde købsbeløb eksklusive porto/fragt på din konto. Varerne skal returneres ubrugt, ubeskadiget uden ridser og i original emballage. Påbegyndte medlemskaber kan ikke returneres.

Forbehold

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, Epidemier, pandemier, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af CrossFit Inua eller vore leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/ eksportforbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser CrossFit Inuas mulighed for at levere. CrossFit Inua har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, straks hindringen for normal levering er bortfaldet. CrossFit Inua er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Forbehold for COVID-19

Som følge af corona-virus (COVID-19) og idet dennes potentielle udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelig og kan påvirke vores opfyldelse af forpligtelserne i henhold til nærværende aftale, indgås aftaler med følgende forbehold: Såfremt vores opfyldelse af forpligtelser under aftalen bliver forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt på grund af eller relateret til COVID-19 (og uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver vi ethvert ansvar for manglende opfyldelse af vore forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighedens grænser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis vores arbejdsstyrke påvirkes af COVID-19, f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller lignende omstændigheder, eller hvis vi med rimelighed ikke er i stand til at købe eller levere de produkter, der er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på grund af eller relateret til COVID-19. Dette er også gældende ved alle medlemskaber i CrossFit Inua.

Klager

CrossFit Inua søger altid at yde den bedste service overfor alle kunder. Vi er dog bevidste om, at vi kan lave fejl. Føler du dig på nogen måde udsat for utilfredsstillende service eller vejledning står vi gerne til rådighed for at høre om din oplevelse. På denne måde kan vi søge at løse problemet på bedste vis. Du kan rette henvendelse til os via e-mail: inua@crossfitinua.gl

Ansvar

Helbred og skade:
Træning i CrossFit Inua sker på eget ansvar. Ved køb af medlemskab eller træning ved CrossFit Inua giver du samtykke til, at træningen sker på eget ansvar.
Alle førstegangstrænende bør have deltaget på et introforløb i CrossFit før påbegyndelse af almindelig træning. Medlemmer er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand der tillader træning/aktiviteter i CrossFit Inua.
CrossFit Inua tager ikke ansvar for personskader på medlemmer som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger som finder sted under CrossFit Inuas ledelse.
CrossFit Inua kan til enhver tid kræve lægeerklæring fra medlemmer, såfremt det vurderes at træning kan medføre skade på medlemmet.
Fraskrivelse af ansvar gælder tillige CrossFit Inuas ansatte, repræsentanter og lignende.

Værdigenstande

CrossFit Inua anbefaler, at man ikke medbringer genstande af værdi. CrossFit Inua bærer ikke noget ansvar for tab af genstande på grund af tyveri eller tingsskade.

Ordensregler

Anvisninger fra CrossFit Inuas personale skal til enhver tid følges.
CrossFit Inua tolerere ikke nedladende, racistiske eller på anden vis personskadende bemærkninger. Overtrædelser af nævnte kan medføre bortvisning.
Børn under 15 år må ikke tegne medlemskab i CrossFit Inua uden forældremyndighedsindehavers (eller anden værge med ansvar for barnet) samtykke. Børn må ikke opholde sig alene i CrossFit Inua uden den voksnes samtykke.
Der skal tages hensyn til allergier hos medlemmer. Vær derfor opmærksom på, at brug af skyllemiddel samt parfume kan virke generende på andre medlemmer.

Holdtilmelding

Holdtilmelding skal ske via medlemskab og Wodify.
CrossFit Inua kan afvise drop-in atleter, såfremt der ikke er plads på holdet.
Det er medlemmets ansvar at møde til tiden. Vurderer træneren ved for sent fremmødte medlemmer, at medlemmet ikke kan nå at følge træningen eller at medlemmet vil forstyrre den igangværende træning, har træner ret til at afvise medlemmet.
Træner har ret til at give ikke til tide fremmødte atleters plads til atleter på ventelisten.

Manglende og sene holdafmeldinger

Medlemmer skal afmelde sin tilmelding, såfremt de ikke kan møde op til det tilmeldte hold. Dette giver plads til, at andre medlemmer kan booke sig ind på et hold.
CrossFit Inua er ved at undersøge hvorvidt der fremover skal inddrives bøde for manglende og for sen afmelding af hold. Indtil andet udmeldes, bedes alle medlemmer vise hensyn til hinanden og huske holdafmelding i god tid.

Disse købs- og handelsbetingelser ved CrossFit Inua er gældende, indtil andet meldes ud af CrossFit Inua.

CrossFit Inua forbeholder sig retten til løbende, at opdatere købs- og handelsbetingelserne.

Gældende fra 7. februar 2022.

Priser på medlemskaber kan ses her: www.crossfitinua.gl/priser