CrossFit Inua

From the Blog

Training Camp – Thu, Jan 12

CrossFit Inua – Training Camp

Basis hold warm up (No Measure)

3 runder:

1 min. løb

1 min. squat

1 min. burpees

Motionshold wod (3 Rounds for reps)

EMOM 20

1 – 10-15 knee raises
2 – 15-20 sit ups
3 – 10-15 steps ups Box
4 – pause

Lav 10 – 15 reps på 1 min, resten af minuttet er pause. 5 runder i alt

“Roxanne” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Roxanne” laver man en burpee