CrossFit Inua

From the Blog

Training Camp – Thu, Jan 5

CrossFit Inua – Training Camp

Warm-up Susi (No Measure)

Team 2

10 Rum løb – Air Squats
10 Rum løb – Back ext
10 Rum løb- Burpees
10 Rum løb – KB swings

Motionshold (AMRAP – Rounds and Reps)

Team 2

Amrap 18

20 Push ups på kasse ( hold planken)
20 Knee raises / T2B
20 sit ups
20 Pull ups m/elastik eller ring rows
100 Singles

Skift som I vil

“Bring Sally up” (No Measure)

Hver gang der bliver sagt “Bring Sally down” går man ned i en squat og går op igen når der bliver sagt “Bring Sally up”. Dette gør man indtil sangen er færdig.